SEFT, gemilerin tasarımı ve kolay inşa edilebilirliği konusunda, yararlanılabilecek tüm gemi mühendisliği disiplinlerinde güçlü ve dünya standartlarında bir birikime sahiptir.

 
  • Tasarım Gücümüzü tanımlayacak, imkân ve kabiliyetlerimizi gösterecek olguların başında sahip olduğumuz yetkin insan kaynağımızı her zaman ilk sırada görmekteyiz.

  • İşine saygılı ve ekip arkadaşlarına bağlı, her biri alanında oldukça önemli tecrübelere sahip Departman ve Bölüm yöneticileri, doktora, yüksek lisans ve lisans mezunu mühendisler, Mimarlar, uzman teknisyen ve teknikerler, SEFT’in genel resmini oluşturmaktadır.

     
  • SEFT’in sunduğu çalışma konsepti, Gemi Tasarımı ve Tasarımın etki ettiği diğer disiplinleri de içine alan geniş bir hizmet kapsamına sahiptir. Müşterilerimiz; Konsept Tasarım ve Fizibilite Çalışmalarından başlayıp Ana Tasarıma, Detay Tasarım ve Üretim Tasarım çalışmalarından Teknik Danışmanlığa kadar sunduğumuz yetkin hizmet imkânlarımızdan ister tekil olarak isterlerse de tamamından yararlanabilmektedir.

 

   SEFT, müşterilerinin tasarımdan sağlayacağı faydayı en üst düzeye çıkarmak ve uyumsuzlukları asgariye indirmek için, hizmet kapsamının tamamından yararlanılmasını her zaman önermektedir. Böylece inşa ve donatım aşamalarının tamamı Tasarım Gücümüzün kontrolü altında olabilmektedir. Teknik Danışmanlık da dâhil olmak üzere SEFT’in Tasarım Gücü ulusal ve uluslararası tüm müşterilerinin hizmetindedir.