Gemi ve Sistem Entegrasyonu

   SEFT, geçmiş çalışmalarında en zorlu Gemi ve Sistem Entegrasyonu problemlerinin altından kalkabilmiştir. Özellikle bir çok farklı Denizaltı Kurtarma ve Müdahale operasyonu yapabilecek şekilde tasarlanan MOSHIP ve RATSHIP Gemileri ile Sismik, Hidrografik ve Oşinografik çalışmalar yapmak üzere tasarlanan Araştırma Gemisi projeleri; birbirinden zorlu entegrasyon ihtiyaçlarının, SEFT’in tecrübe ve bilgisi ile başarılı bir şekilde karşılandığı dünya standartlarında çalışmalardır.

 

 
 
  • SEFT, tasarladığı gemilerde yer alan makineler, ekipmanlar ve bunların bileşimi ile oluşan sistemlerin 2B ve 3D tasarım çalışmalarını detaylı biçimde gerçekleştirir. Konusunun uzmanı tasarımcılarımız, Klas ve Otorite onayı için her gerçekleştirilen çalışmalarda çok büyük tecrübe sahibidir.

  • SEFT, Sistem Donatımı ile ilgili 3D tasarım çalışmaları konusunda dünya standartlarında hizmet vermektedir. Donatım çalışmalarında kullanmak üzere oluşturduğumuz ve sürekli geliştirdiğimiz Model Kütüphanesi çok zengin bir içeriğe sahiptir.

  • SEFT, tasarımda uyguladığı bu detaylı çalışma, aslında üretim çalışmasını basitleştirme ve sadeleştirme adına yapılır. Böylece, Üretim ve Montaj çalışmalarının mümkün olabilecek en az haz hata ve sürede yapılaması sağlanmaktadır.

 

  Gemi ve Sistem entegrasyonu konusunda çalışırken, SEFT uzman personelinin üzerinde durduğu parametreler «basit üretim ve montaj» ile sınırlı değildir. Gemi, çok zorlu deniz koşullarında yapmak zorunda kalabilen bir yaşam alanıdır. Sistem Daireleri’nde operasyonları gerçekleştirecek denizciler için; oluşturulan bu alanların, ferah ve operasyonların kolay yapıldığı alanlar olmasını hedeflemekteyiz.

  • SEFT, bütün sevk sistemleri ile çalışmış ve bunlarla ilgili önemli deneyimlere sahiptir. Sektörümüz ile ilgili tüm yenilikleri olduğu gibi yeni sevk sistemlerini de takip etmekte ve yeniliklerin uygulanabileceği gemi tiplerinde mutlaka müşterilerimize önermekteyiz.

 

   SEFT, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun Sevk Sistemi ürünlerini seçmesi konusunda yol gösterici olmaktadır. Gemi formu ve görev tanımlarına uygun, yüksek verimli, gürültü ve titreşimi düşük optimal sevk sisteminin seçilmesi için müşterilerimize gereken her türlü desteği sağlayabilmekteyiz.

 

Bu doğrultuda yıllar içerisinde önemli sevk sistemi tedarikçileri ile çalışan SEFT, bu firmalarla önemli projelerde uyumlu çalışmalar yürütmüştür.

 

Geliştirilen iş birliği sayesinde SEFT’in tasarımı ve tedarikçinin sisteminin uyumu verimli sonuçlar vererek müşterinin beklentilerini tatmin edici bir şekilde karşılamıştır.

 

Bu uyum maliyet ve elde edilen sonuç risklerini minimuma indirmenin başlıca yoludur.

 

   SEFT, müşterilerine Ana Tahrik ve Sevk Sitemi seçimi, yerleşiminin düzenlenmesi ve performans değerlerinin sayısal ortamlarda kontrolü konularında destek vermekte ve rehberlik etmektedir. Bunun yanı sıra yardımcı ve özel tüm makine sitem daireleri için yerleşim planları da hazırlamaktayız. Yaptığımız bu çalışmaların sonucu 2B ve 3B üretim ve montaj dokümanları ile tersane çalışmalarına destek vermekteyiz.

 

   SEFT, Ana Sistemler, Özel Sistemler ve Yardımcı Sistemler ile ilgili yaptığı çalışmaları; ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun gerçekleştirmektedir. Öte yandan enerji korunumu, yeni atık yönetimi uygulamaları ve yeni teknolojiler ile ilgili gelişmeler de tasarladığımız sistemlerde uygulama açısından mutlaka göz önüne alınmaktadır.

 

   Düzenlemelerle çelişmeyecek ve sistemlerin çalışma pratiği açısından operasyon, bakım-tutum ve yedekleme faydaları sağlayan pratik prensipler mutlaka uygulanmaya çalışılmaktadır. Özellikle tersanelerde ve gemilerde çalışmış, uzun süredir SEFT kadrosunda olan tasarımcılarımız bu konuda fark yaratan yüzümüz olmaktadırlar.