Detay ve Üretim Tasarım hizmetleri, sorunsuz ve süreçleri öngörülebilir bir imalat için geminin bilgisayar ortamında 3B olarak hem konstrüksiyon hem de donatım modelinin hazırlanması ve buradan da üretim için gerekli doküman ve projelerin hazırlanmasını içermektedir.

 

   Geminin Güverte altı ve üstü tüm bölümlerinin yapısal olarak modellenmesi, makine daireleri başta olmak üzere tüm mahal ve güverte üstü alanların donatılması ile yerleşim düzenlemeleri sanal ortamda yapılabilmektedir.

 
 

   Daha sonra, çelik/sac yapılar, boru sistemleri, ekipman ve teçhiz donatımı, HVAC imalat ve montajı için detaylı üretim plan ve dokümanları hazırlanmaktadır.

 

   SEFT, bütünleşik bir gemi inşa süreci sunmanın yanında, inşa sürecinin ve maliyetlerin azaltılmasını Sağlamayı hedeflemektedir. Gemi İnşa sürecinin oldukça karmaşık ve değişken olması sebebiyle, SEFT esnek, eş zamanlı ve hızlı çözüm üretebilen, bir hizmet sunmaktadır.

 

   Kurumsal uzmanlık, personel ve teknik altyapı imkân/kabiliyetleri ve sahip olduğumuz teknik olanaklar Detay Tasarım ve Üretim Tasarım aşamasına gelindiğinde SEFT’in hayli rekabetçi ve iddialı olmasını sağlamaktadır.

 

Detaylı Tasarım Hizmetlerinin İçeriği

  • Tekne ve Üst Yapı Konstrüksiyonu

  • 3B Modelleme ve Üretim Planları

  • Boru Sistemleri 3B Modelleme ve Üretim Planları

  • Donatım 3B Modelleme ve Üretim Planları

  • Makine ve Ekipman Temelleri

  • 3B Modelleme ve Üretim Planları

  • Genel Üretim Dokümanları