Başlangıç Tasarım; talep edilen özelliklerde ve ihtiyacı karşılayacak gemi tasarımının kavramsal olarak ortaya çıkarıldığı aşamadır. Temel felsefesi, finalde ortaya çıkacak geminin sahip olacağı özellikleri; yapılacak tasarım, analiz ve test çalışmaları ile başlangıçta öngörmeye dayanır.
 
   Gemi formunun oluşturulması, Genel Yerleşim uyumluluğunun yakalanması, hız-güç, stabilite, ağırlık, yük analizleri gibi temel performans öngörülerinin yapılması ile maliyet analizi, satış ve sunum dokümanlarının hazırlanması bu aşamanın konusudur.


   Başlangıç Tasarımı hizmeti SEFT’in iddialı olduğu hizmetlerinin başında gelmektedir.
 

 
 

SEFT 2001 yılından bugüne birçok farklı tipte ve değişik özelliklerde tasarımına imza atarak hem bu alandaki tecrübesini arttırmış hem de ulaştığı sonuçlarla yeteneğini ortaya koymuştur.

Başlangıç Tasarım Hizmetlerinin İçeriği

 • Şartnamelerin Belirlenmesi

 • Ana Boyutları ve Tasarım Katsayılarının Belirlenmesi

 • Genel Yerleşim Planı’nın Hazırlanması

 • Form ve Takıntı Planı’nın Hazırlanması

 • Ağırlık Hesabı

 • Hız ve Güç Tahminleri

 • (Başlangıç) Elektrik Yükü Analizi

 
  • Hidrostatik ve Stabilite Hesapları

  • Yükleme Sınırı Hesabı

  • Tank Tanımlamaları Ve Kalibrasyonları

  • Tonaj Hesabı

  • Yaralı Stabilite Hesabı

  • Maliyet Analizi

  • 3B Sunumlar,Satış Dokümanları ve Veri Föyleri Hazırlanması