SEFT, 2007 başlarında “yenilikçi, üstün nitelikli ve beklentileri aşarak karşılayan tasarımlar üretmek” vizyonunu belirlerlerken aşağıdaki parametreler ile hareket etmiştir:

 

1 Günden güne farklılaşan ihtiyaçlar
2 Azalan doğal kaynaklar
3 Artan çevresel riskler
4 Hızlı Teknolojik gelişmeler
5 Bunlara paralel olarak değişen yönetmelik ve kurallar
 

   Öncelikle askeri gemi tasarımı konusunda başlayan AR-GE faaliyetleri sayesinde 2010 yılında GOSB Teknoparka kabul edilen SEFT, ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan ilk Gemi Tasarım firması olarak yetkinliğini tescil ettirmiştir.

 

   SEFT 2014 yılı sonunda Teknopark İstanbul’daki 550 m2’lik yeni çalışma alanına taşınmış; Ar-Ge niteliği yüksek, özgün, detaylı ve geleceğin tasarımlarını üretmek felsefesiyle faaliyetlerini Türkiye’nin bu yeni teknoloji üssünde sürdürmektedir.